آزمایشگاهها, صنعت شیشه

شیشه مشجر

ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺠﺮ، ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ آﻧﻬﺎ در ﻗﺒﺎل ﻓﺸﺎر وﺿﺮﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی معمولی ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮدی اﯾﻦ ﺷﯿﺸﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﮑﺴﺖ آن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﮑﻮرﯾﺖ (ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی) در ﮐﻮره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. از این نوع شیشه برای ایجاد محیط خصوصی و خارج از دید در ساختمان ها استفاده می شود.
برای ساخت شیشه های مشجر در ابتدا ماسه سیلیس، کربنات سدیم و همین طور آهک را در یک مخزن با هم ترکیب و ذوب می کنند.در هنگام ساخت شیشه مشجر، غلطک هایی طرح دار از روی این شیشه های مذاب عبور داده می شوند و بدین ترتیب این طرح روی شیشه حک می شود. گفتنی است که این طرح ها و الگوها می توانند در یک طرف یا هر دو طرف شیشه ایجاد شوند.
سپس شیشه ها خنک می شوند و بر اساس خواست و نیاز مشتری در اندازه های متفاوت برش شیشه داده می شوند.
جهت دریافت استاندارد برای این محصول، مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 5-10673 الزامات ابعادی و کیفی آن اندازه گیری میشود.
جهت تعیین الزامات ابعادی، ضخامت، درازا ، پهنا و گونیا بودن و برای تعیین الزامات کیفی نیز، نقص های نقطه ای، خطی یا پهن و نقص طرح اندازه گیری می گردد.
آزمایشگاه تسنیم بنای پارس با تکیه بر کادر مجرب و دانش کافی و نیز با داشتن سابقه ای طولانی در زمینه ی آزمون های تخصصی کاشی و سرامیک قادر به انجام آزمون های کنترل کیفیت شیشه مشجر در دامنه ی تایید صلاحیت خود می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر از فرم تماس با ما جهت ارتباط با آزمایشگاه استفاده نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code